Årets simdrottare 2016

Årets kategorier - att tycka till om!

Årets bästa kvinnliga svenska simmare
Årets bäste manlige svenske simmare
Årets bäst kvinnliga juniorsimmare
Årets bäst manlige juniorsimmare
Årets kvinnliga polospelare
Årets manlige polospelare
Årets kvinnliga simhoppare
Årets manlige simhoppare
Årets konstsimmare
Årets kvinnliga masterssimmare
Årets manlige mastersimmare
Årets  kvinnliga Open Watersimmare
Årets  manlige Open Watersimmare
Årets simidrottstränare senior
Årets simidrottstränare ungdom/junior
Årets funktionär

Årets simdrottare 2016

Under året har svensk simidrott utvecklats och nått framgångar på många plan. Detta arbete vill nu Svensk Simidrott tillsammans med web-sidan Simma.NU - för 16:e gången premiera.

Fram tills den 8:e januari kan du ge förslag och tipsa de jurys som arbetar med de olika priserna. Det är viktigt att du som simintresserad ger jurymedlemmarna input i vilka som skall belönas.

Publicera din egen lista på nätet - via Facebook - klick

Sedan arbetar våra jurys och resultatet kommer att presenteras tisdagen den 24 januari - på den här sidan !!